Kadın Beyni

Yapılan son araştırmalara göre kadın ve erkek beyni arasında sadece yüzde 1’lik bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Kadınların erkek beynine olan bu yüzde 1’lik fark dil gelişimi, sosyal beceri, hafıza, problem çözme ve duygu kontrolü gibi bir takım farklılıklara yol açar.

Her ne kadar yüzde 1’lik bir oran bazı farklılıklara yol açsada yüzde 99 bir benzerlik olduğunuda unutmamalıyız. Hatta bazı kesime göre kadın beyni ve erkek beyni diye ayırmak yanlış. Ama yapılan araştırmalarda da farklılıkların olduğu yadsınamaz bir gerçek gibi görünüyor. Peki nedir bu farklılıklar? Kadın beyni nasıl çalışır? Gelin birlikte bakalım.

Kadın beyni kaç gram?

Ortalama yetişkin bir kadının beyin ağırlığı 1250 gramdır. Bu ağırlığın vücuda oranı ise yüzde 2,5’dur. Bu bilgiyi verdikten sonra şunu da söylemeliyim ki beynin ağırlığının zekayla hiç bir alakası yoktur. Eğer böyle bir şey olsaydı 5 kilo beyni olan fil karadaki en zeki canlı olurdu. 9 kiloluk beyni olan balinayı hiç söylemiyorum bile.

Neyse konuyu fazla dağıtmadan bu yazımda sadece kadın beyninden bahsetmek istiyorum. Kadınların beyninde olan daha aktif ve geniş bölümlere bakacak olursa şunları söyleyebiliriz;

Kadın beyninde daha aktif ve geniş bölümler

 ANTERİOR SİNGULAT KORTEKS: Serebral korteksin bir parçası olan bu alan kan basıncını ve nabız gibi otonom sinir sistemine ait işlevleri yerine getirmenin yanı sıra dürtülerin kontrol edilmesi, karar verme süreçlerini, empati ve duyguları düzenlemektedir. Aynı zamanda endişe merkezidir ve kadın beyninde daha geniştir.

PREFRONTAL KORTEKS: Bütün sinir sistemi aktivitelerinde bilgileri dikkatlice toplar, bütünleştirir, formülleştirir, uygular, denetler, değişiklikler yapar ve yargılar. Duyguları kontrol eder. Kadın beyninde daha geniştir.

 İNSULA: Sezgilerden sorumludur ve kadın beyninde daha geniş ve aktiftir.

 HİPPOTALAMUS:. Hipotalamusun ana rolü vücudu mümkün olduğu kadar homeostazda tutmaktır. Kadın beyninde erkek beyninden daha erken harekete geçer.

Homeostaz, sağlıklı, dengeli bir bedensel durum anlamına gelir. Vücut her zaman bu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Örneğin, açlık hissi, beyine homeostazı sağlamak için daha fazla besine ihtiyaç duyduklarını bildirme şeklidir.

 HİPOFİZ BEZİ: Doğurganlık hormonlarını üretir, süt üretimini sağlar, beslenme güdüsünü güçlendirir, anne beyninin harekete geçmesini sağlar.

 HİPOKAMPÜS: Hafıza da özellikle de kısa süreli hafıza da önemli rolü olan bölge. Kadın beyninde daha geniş ve aktif.

Hatırlama noktasında ise erkek beyni ve kadın beyni olguları eşit nitelikte hatırlıyor ama kadınlar olayları yalnızca verilerle değil, aynı zamanda hissettikleri duygunun her ayrıntısını da kaydediyor. Duygularımızla bağlantılı olan bilginin ise kalıcılığı fazla oluyor.

Kadınlar genellikle endişelerini, günlük deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşmak için iletişim kuruyor. Başkasının bir problemi karşısında ona destek vermeyi ve anlayış göstermeyi tercih ediyor.

Proceedings of National Acadmy of dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kadınların beynindeki sinirler sağ-sol loblar arasında dizilidir Bu da sağ taraftaki önsezi ile sol taraftaki mantıksal düşünce alanındaki birbiri ile olan iletişimini kuvvetli yapar. Bu sayede kadın beyni hafıza ve önsezi gibi sözel alanlarda daha iyidir.

Önsezi düşünmeden düşünmektir. İnsanların ‘içgüdü’ dediği de budur. Kadın beyni bu konuda erkek beyninden daha iyidir.

Kadın beyni aynı zamanda duygusal tepkimeleri erkek beyninin sadece sol lobundan sinyal vermesine karşın hem sol hem sağ lobundan sinyal verir.

Kadın beyni empati yapmada, hafıza, içgüdü ve duygusal zeka (EQ) gibi konularda daha iyidir.

Yorum Yazın