Kadın Beyni Erkek Beyni – Hangisi Daha Zeki?

Kadın beyni erkek beyni hakkında bir sürü görüş ortaya atılmıştır. Peki neden bu kadar çok görüş ayrılığı var?

Bunun sebebi aslında yazarın, yapılan bilimsel bir çalışmayı yazısında örnek göstererek kendi düşüncelerine göre yansıtmasından ileri geliyor.

Yani bu konularda yazılan yazıların çoğu maalesef objektif değil. Peki neden;

Çünkü kendi cinsini savunma ya da karşı cinse sevimli görünme gibi amaçlarla yazılar, bir o tarafa bir bu tarafa çekilip duruluyor.

Kimileri kadınların, kimileri ise erkeklerin daha zeki olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Biri diğerinden daha zeki olabilir mi?

İşin aslına bakarsak hangi bilimsel araştırma olursa olsun bize gösterdiği tek bir şey var. O da birbirimizden üstünlüklerimizin değil farklılıklarımızın olduğudur. Hem zaten Cambridge Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırmaya göre 82 kişi üzerinde yapılan bir testte erkeklerin yüzde 17’sinin kadın beynine, kadınların ise yine yüzde 17’sinin erkek beynine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu da demek oluyor ki beyinlerimiz fizyolojik cinsiyetimizden ayrı bir kimliğe sahip. Belki şu an sizde sahip olduğunuz cinsiyetten ayrı bir beyne sahipsiniz. Nasıl mı? Eğer merak ediyorsanız eril beyin dişil beyin yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Yalnız tabir ettiğimiz kadın beyni erkek beyni birbirinden apayrı organlar değiller. Genel itibariyle yüzde 99 birbirine benzerlikleri olmaları itibariyle yapılan son araştırmalar sadece yüzde 1’lik bir fark olduğunu olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yüzde 1’lik fark ise daha çok duygu, dil, mekan içindeki görüş yeteneği, hafıza gibi alanlarda kendini gösteriyor.

Konuyu objektif bir biçimde masaya yatırmaya çalıştım ve dedim ki kadınlar erkeklerden daha mı zeki buyurun birlikte bakalım…

Kadın Beyni Erkek Beyninden Daha mı Zeki

Günümüzde kadınların ve erkeklerin kendi ırklarının daha zeki olduğu düşüncesi gitgide toplumda yaygınlaşıyor. Artık günümüzde üstünlük güç kuvvetle değil zeka ile ölçülüyor. Buna güç kuvvete nazaran kısmen olumlu yaklaşılabilir. Ama kısmen…

Kadınlar Erkeklerden Daha mı Zeki?
kadın beyni erkek beyni

Peki neden böyle bir yaklaşımda bulunulma gereği duyuluyor?

Küçük, büyük her türlü gruplaşmanın bu kadar yaygın olduğu çağımızda elbette dünyamızın en etken kadın ve erkek toplumunun her ne kadar istemesek de birbirine karşı saf tutmamasını beklemek hata olurdu diye düşünüyorum.

Peki hangisi daha zeki?

Topluma bakıldığında aslında hiç bir bilimsel çalışmaya gerek duyulmadan durumun ne olduğu anlaşılıyor.

Olaya tarafsız yaklaşan herkes iki beyninde birbirine olan üstünlüklerini kabul eder. Şundan emin olun ki araştırmalarım sonucuna ulaştığım kanı, birinin herhangi bir üstünlüğüne karşılık diğer tarafında mutlaka bir üstünlüğü bulunuyor. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım…

Kadın Beyni Erkek Beyni Üstünlükleri

Biz daha doğarken hayatın bize biçtiği roller vardır. Bunu tüm canlı aleminde görmek mümkün. Erkeklerin koruyucu ve sahiplenici tarafı ağır basarken kadınların merhametini ve fedakarlığını görüyoruz. Erkekler saygı beklerken, kadınlar sevgi istiyor.

Mesela kadın beyni bir olaya daha çok önsezi ve duygularıyla yaklaşır. Önsezi düşünmeden düşünmektir. Erkek beyni buna kıyasla daha çok mantıksal yaklaşmayı tercih eder. Bu durumun örneği kadınlarda annelik vasfında görülürken erkeklerde iş dünyasında yoğunlaşıyor.

kadın beyni erkek beyni
kadın beyni erkek beyni

Kadın beyni dil öğrenmede, empati yapmada, detaylara yoğunlaşmada, iletişim kurmada daha iyiyken erkek beyni görsel-uzamsal ve geometrik becerileri daha baskındır.

Erkekler dayanıklılık ve kas gücü gerektiren işlerde; kadınlar ise ince motor kas becerileri gerektiren işlerde daha başarılıdır.

Kadınlar dertlerini, sorunlarını daha kolay dile getirdikleri ve çok kişiyle paylaştıkları yaygın bir kanıdır. Yapılan bir araştırmada kadınların kendini açma ve ifade etme davranışı erkeklere göre daha iyi çıkmıştır.

Buna mukabil erkek beyni olaylarda ve ilişkilerde liderlik etme özelliğinin daha güçlü olduğu fikri yaygındır. Eagly ve Karau”nun (1991) yaptığı araştırma sözü edilen kanaati destekler niteliktedir. Bu çalışmada erkeklerin liderliği ele alma ve liderlik davranışı göstermede kadınlara göre daha etkili olduğu bulunmuştur.

Üster (2008) dil öğrenimi ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi beyin temelli olarak araştırmıştır Üster çalışmanın bulgularına ilişkin şunları yazmıştır: “Çalışmanın sonunda, kız öğrencilerin sözcük öğrenme ve pekiştirme stratejilerini , sosyal ve zihinsel stratejileri daha çok kullandıkları ortaya çıkmış, buna karşılık, erkek katılımcıların da ezberleme stratejilerini daha sık kullandıkları görülmüştür.” (Üster,2008)

Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için Kadın Beyni Erkek Beyni yazılarımıza da bakabilirsiniz.

Parmak izimiz ve cinsiyet

kadın beyni erkek beyni
kadın beyni erkek beyni

Her insanın parmak izini dahi özel olduğu, kişinin kimliğini yansıttığı bilinir. Yapılan son çalışmalarda parmak izinin kişinin cinsiyetini de yansıttığı görülmüştür. Bu çalışmada yapay sinir ağları tabanlı kişinin parmak izinde cinsiyetini tanıyan otomatik bir sistem geliştirilmiştir.

Neticeye gelecek olursak;

Dünyaya gelirken gerek parmak izlerimiz, gerekse fiziksel özelliklerimiz ve beynimizin üstün olduğu konular hormonlarımızın da etkisiyle belirlenmiştir.

Buda gösteriyor ki;

Dünyaya gelirken eşit gelmiyoruz ama daha da iyisi farklılıklarımızla adaletli bir şekilde yaratılıyoruz.

Bu durumda;

Dünya bu iki ırkı eşitlik kavramına göre değilde yapısal/zihinsel özelliklerimizi göz ardı etmeyerek rollerini belirlerse adaletli bir yaklaşımda bulunmuş olmaz mı?

Fıtratımıza uygun yaşadığımız zaman yapbozun tamamlayıcı parçaları oluyoruz. Birbirimizle kıyaslanmak yerine üstünlüklerimizle ve çeşitliliğimizle gurur duyalım, mutlu olalım.

Yorum Yazın